Χασάν ξέρω ότι σε θάμπωσαν τα βίντεο με τα πολυτελή ξενοδοχεία, τη συνέχεια όμως στην είπαν;