"ΧΑΡΙΣΕ ΔΥΝΑΜΗ" ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ