Χαρακτηριστικό δείγμα Ελληναρά, "νταή" και φασιστάκου