Χ. Καλογήρου: 4ο το Βόρειο Αιγαίο στις εντάξεις έργων