Χ. Φασουλάς: «Πλούτος Παγκόσμιας Κληρονομιάς που χάνεται στους πέντε ανέμους»