Γ.Ζωχιός: Σταθερά για τη Φιλία των Λαών! 1979: Συμμετοχή μου στο Βραβείο Ειρήνης και Φιλίας Α. Ιπεκτσί, για την Ελληνοτουρκική φιλία!