Γυναικείο μυαλό: Σε τι θερμοκρασία λειτουργεί καλύτερα;