ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ: Η Σοφία πληρώνει τον Δημήτρη με το ίδιο νόμισμα