Γυμνασιόπαιδα από το Άργος ξεναγήθηκαν στην Παλαιόχουνη