Γράφει : ο Κώστας Πραχάλης Αιδώς…Μολάοι! (Πνευματικό Κέντρο)