Γιορτή σήμερα 18 Οκτωβρίου: Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής