Γιορτάστηκε στην Αμφίκλεια, η επέτειος του ΟΧΙ του 1 9 4 0