Γιώργος Κωτσός: Σεβασμός στις Γυναίκες, στις ηρωίδες της καθημερινότητας