Γιώργος Κελαϊδίτης: Εντός Μαΐου προγραμματίζουμε αντίστοιχες εργασίες περιμετρικά του κόμβου Αγίου Στεφάνου