ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: ΌΛΟΙ ΟΙ ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ ΊΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ COVID-19