Γιατί η Θεσσαλονίκη προτιμά το ελεύθερο καλοκαίρι από το «Πάσχα στο χωριό»