Γιατί η εβδομάδα που ξεκινά ονομάζεται «βουβή» ή «κουφή»