Γιατί γιορτάζουμε τὴν ἔναρξη τοῦ πολέμου ὡς ἐθνικὴ ἐπέτειο/γιορτὴ καὶ ὄχι τὴ λήξη του;