Γιάννης Μάρκου για την επίθεση στη καντίνα: «Αυτή τη βιαιότητα και όλο το σκηνικό ούτε σε ταινία δεν τη βλέπεις, χρειάστηκα 5 λίτρα αίμα»