ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Λίστα… αναµονής, για το παλαιωμένο τσίπουρο της Ζοίνος Α.Ε.

Προέλευση