Για βενζίνη στα Μπίτολα Φλωρινιώτες και Βορειοελλαδίτες