Για την προάσπιση των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στον Δήμο Αλίμου Ερώτηση της ΚΟ του ΚΚΕ προς τον Υπουργό Εσωτερικών