Για ποια εκτός σχεδίου ακίνητα έχουν μπλοκάρει οι μεταβιβάσεις