Για όσους και όσες κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά ανάμεσα στην αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό