Για να καταλαβαίνουμε τι πραγματικά συμβαίνει, πρέπει να αποδίδουμε στίς λέξεις τις πραγματικές τους σημασίες. Και όχι αυτές που θέλει η προπαγάνδα να μας περάσει.