Γερμανικό ενδιαφέρον με B2B επιχειρηματικές συναντήσεις στην Κρήτη για την σύναψη εμπορικών συμφωνιών