Γερμανία: Αντιμέτωπη με οικονομική ύφεση το τρίτο τρίμηνο του έτους