ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΗΣ: «Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»

Προέλευση