ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ (1897-1980) - "Η ωραία των Αθηνών"