Γ.Αγγελάκας και Π.Παυλίδης στο φεστιβάλ Τυχερού στις 1 Αυγούστου