Γ. Παπαηλιού : Τοποθέτηση στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος για τη δικαστική εξουσία, τις ανεξάρτητες αρχές, το "οικονομικό σύνταγμα"