Γ. Οικονόμου: Τροπολογία για την έγκαιρη έναρξη της Δακοκτονίας