Γ. Ν. Καλαμάτας: Διευκρινήσεις σχετικά με τον εμβολιασμό