Γ. Κασαπίδης: “Ναυάγησε το σχέδιο “Λευκός Δράκος” με τη σύμπραξη δημοσίου-ιδιωτικών επιχειρήσεων”