Φουντώνει το κίνημα «Δεν κληρονομώ»: Βαρίδι η ακίνητη περιουσία