Ευρωπαϊκό γυναικών: Η εξέλιση του αγώνα με την Τουρκία