Εύχομαι η Ελευσίνα να μην έχει μόνον εφήμερα κέρδη ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα!!!