Ευχαριστήριο μήνυμα του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ανθηρού