Ευχαριστήριο Χ. Τζελαιδη προς Γ. Καμπουρη για τον δωρεά προληπτικό έλεγχο των γυναικών της Δ.Ε Μανταμάδου