ΕΥΔΑΠ: Προστασία ή καταστροφή του θαλάσσιου περιβάλλοντος;