Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η Ευρώπη πρέπει να γεφυρώσει το αυξανόμενο χάσμα ανταγωνιστικότητας στον τομέα των Πρώτων Υλών