Εξοντώνουν τους Έλληνες, τους έκαναν αδιάφορους για τα κοινά και για τον πλησίον τους!