Έτοιμο και το νέο υπαίθριο Δημοτικό γυμναστήριο στην Πάλαιρο.