Ετήσιος χορός των «Ακριτών» Επταμύλων Σερρών

Προέλευση