Ερώτηση του Μπαράν Μπουρχάν στην βουλή για την υποβάθμιση της ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Ξάνθης