ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ Μέτρα προστασίας του προσωπικού της Πυροσβεστικής