Ερώτηση στον Υπουργό Υγείας καταθέτει η Κατερίνα Καζάνη, με θέμα την οργάνωση του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας.