Ερώτηση ΚΚΕ: Να στηριχθούν οικονομικά οι εργαζόμενοι στον Επισιτισμό – Τουρισμό