Ερώτηση Γιάννη Οικονόμου σχετικά με τις αποζημιώσεις για το έργο «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας