Ερώτηση για τα Νοσοκομεία της Μεσσηνίας από το Γιάννη Λαμπρόπουλο